Biserica Orthodoxă Română Sfântul Stefan cel Mare
The Romanian Orthodox Church
St. Stephen the Great

St Petersburg - Tampa, Florida
Pr.Daniel Ghica - 407-600-3161
danielghica2002@yahoo.com

 
 
✟ Home
 
✟ Preot
✟ Consiliul Parohial
✟ Contact
✟ Servicii Religioase
✟ Buletin Parohial
✟ Photo
✟ Evenimente
✟ Predici
✟ Rugaciuni
✟ Invăţaturi Ortodoxe
✟ Cântece Bisericeşti
✟ Video
✟ Linkuri Utile
 
Preot

MESAJUL PREOTULUI

Dragii mei credincioşi,

Pentru aceasta creştinismul, religia iubirii, a comuniunii oamenilor cu Dumnezeu şi cu semenii, este cea mai înaltă religie a lumii, pentru că este întemeiată pe jertfa iubitoare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dumnezeu l-a creat pe om, nu ca o necesitate pentru El, ci din iubire, pentru că Dumnezeu este o “comuniune de dragoste absolută între Tatal, Fiul şi Duhul Sfânt”.

Scopul vieţii păminteşti, aşa cum am mai spus-o, este: preamărirea lui Dumnezeu şi fericirea omului. Păcatul protopărinţilor noştri Adam şi Eva, făcut din mândrie, a însemnat ruperea comuniunii cu Dumnezeu, şi astfel chipul lui Dumnezeu din om s-a alterat. Păcatul mândriei a rămas în lume şi este greu de biruit. In acest sens, Sfântul Atanasie cel Mare spune că ”diavolul găseşte în mândrie cel mai lesnicios punct de atac “, iar marea greşeală pe care o fac oamenii, este că nu închid bine usa sufletului, care este imaginaţia.

Dostoievski in Fratii Karamazov spune că “găseşti câte un om, chiar cu inima aleasă şi cu minte superioară, care începe cu idealul Madonei şi sfărşeşte lucrurile cu idealul Sodomei şi Gomorei ” Si aceasta numai datorită mândriei, care dă multora conştiinţa falsei superiorităţi, făcându-i egoişti, exclusivişti, agresivi, violenţi şi pâna la urmă rai .

Este evident că întreaga lume trece printr-o criza spirituală. Astfel şi în viaţa noastră de zi cu zi vedem fenomenul desacralizării preotului şi a Bisericii în general. Aceasta se întămplă sub influenţe străine de legea noastră stramoşească şi produc în rândul credincioşilor dezorientare şi tulburări.

Deşi suntem creştini ortodocşi de 2000 de ani, cele 5 decenii de propagandă comunistă şi atee au dus la lipsa de informaţii religioase şi teologice specifice neamului nostru românesc din care provenim. Astfel lipsa de informatii religioase s-a combinat la unii cu apelul la mijloace necinstite vânzindu-şi legea strămoşească şi pornind la determinarea altor credincioşi pentru părăsirea Bisericii Ortodoxe, a Dogmelor ei, a Canoanelor ei, a Ierarhiei Preoţeşti sau transformarea Bisericii în altceva. Să nu uităm dragii mei, că tot pentru diversitate, mândrie, manipulare şi lipsa de informaţii religioase Biserica Apuseana a produs Schisma cea Mare din 1054, separându-se de Biserica Ortodoxă.

Efectul păcatului săvârşit atunci a dus la o nouă ruptură şi despărţire prin Reforma lui Luther. Iniţiatorul acestei Reforme, fost preot catolic şi cel mai mare teolog reformator al lumii, Martin Luther a repetat toată viaţa aceste cuvinte: “Am început un rău care nu se va sfâşi niciodată”. Pentru ca elementara greşeală care se face şi astăzi este că unii oameni cred că in Biserica trebuie să existe Democratie. Impotriva acestora ne ridicam şi spunem că în Biserica lui Hristos nu a existat şi nu va exista niciodată Democratie, in Biserică există Teocratie.

Un alt păcat pornit din măndrie este intriga. Despre acest pacat, Sf. Teodor Studitul zice: “mie mi se pare că această boală, intriga, se aseamănă cu râia. Precum râiosul, când se scarpină cu unghiile, se pare că işi găseşte în această o plăcere, iar în realitate nu dobândeşte nici o placere, ci numai răni chinuitoare, cu atât mai multe cu cât se scarpină mai tare, tot aşa şi cel stăpânit de patimă intrigii nu dobândeste o placere, ci un chin, nu o satisfacere, ci deşertăciune, nu un suflet bun ci lipsa de suflet. Un astfel de om este vrednic de mila şi trebuie ajutat să scape de această patimă.” Dumnezeu n-a suportat să vadă poporul sau, Creatia Sa, suferând. De aceea a trimis pe Unicul Sau Fiu, Cel Unul Nascut, Domnul nostru Iisus Hristos în lume pentru a mântui tot ceea ce se merită să fie mântuit şi pentru a restaura şi innoi tot ceea ce este desfigurat.

El a stabilit o nouă poruncă, Iubirea. Această poruncă “de a ne iubi unii pe alţii “, ne obligă de a ne îndrepta, de a ne ierta unii pe alţii, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi, săturând pe cei însetaţi, cercetând pe cei aflaţi în inchisori, pe cei singuri, pe cei abandonaţi. Biserica Ortodoxa spune ca Mântuitorul Iisus Hristos este Lumina Lumii şi ne cheamă pe noi să fim făclii lumii. El este Calea şi ne cere să invităm lumea să meargă împreună cu noi pe calea credintei, ca şi Coroana Creaţiei, aşa cum de altfel suntem numiţi.

Acum cănd am intrat în ultimele luni ale anului 2010 , haideţi să luăm hotărirea punerii credinţei noastre în acţiune în fiecare moment al vieţii noastre. Haideţi să facem fapte bune pentru care de fapt am fost creaţi să le facem. Haideţi să mergem alaturi de Dumnezeu. Să nu mai fim mândrii, să nu mai punem accentul pe noi ca individ, să traim în comuniune, să ajutăm Sf. noastră Biserica, să nu dezbinăm, să nu divizăm comunitatea, să nu umblăm cu gânduri ascunse, să luam credinţa aşa cum ne-au lăsat-o strămoşii noştrii, fiind o mostenire din sufletul lor, suflet atât de incercat de-a lungul veacurilor.

Nu trebuie să tăiem din Legea noastră Strămoşească, nu trebuie să o interpretăm, nu trebuie să o gândim după alte reguli. Să cinstim “Pe Prea Sfânta curată, prea binecuvintată, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Nascătoarea şi pururea Fecioara Maria” şi să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfinţii Ingeri şi pe toţi Sfinţii, să ne învrednicim ca să putem auzi mesajul păcii: “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire ” (Luca 2,14).

Vă transmit urările mele de bine şi fie ca Domnul Dumnezeu să continue să va binecuvinteze cu sănătatea, fericirea şi tot lucrul bun necesar mântuirii!

La Multi Ani! Cu dragoste şi cu iertare întru Dumnezeu Tatal, Fiul şi Sfântul Duh,

Preot Daniel Ghica

Biserica Ortodoxă Română Stefan cel Mare şi Sfânt St. Petersburg, Florida

 
donatie
 
Facebook logo
Calendar

 
 
©2012 Biserica Orthodoxă Română Sfântul Stefan cel Mare.